کفپوش پلی یورتان

مشکلات کفپوش ها پلی یورتان

علیرغم شهرت پلی یورتان به اینکه قادر به افزایش درخشش و استحکام کفپوش ها چوبی است، این درزگیر مصنوعی، معایب متعددی دارد. کفپوش پلی یورتان به دو شکل اصلی موجود است: کفپوشی با پایه روغن پایه و با پایه آب، که هر دو را در چندین لایه اعمال می کنید. این لایه ها، آنقدر سخت…