ملات ضد اسید فوران

آشنایی با برخی از انواع ملات های ضد اسید فوران

FURACIN MORTAR – FURACIN یک سیمان ضد اسید فوران با سیلیکون پر شده با رزین فوران است. این ملات ضد اسید فوران یک سیستم دو جزء است که از شربت و پودر تشکیل شده است. این سیمان به سرعت شکل می گیرد و مقاومت خوبی در برابر قلیاها و حلالها دارد. IS 4832 Part II ،…