زینک ریچ

رنگ های زینک ریچ

رنگ زینک ریچ توصیف: رنگ زینک ریچ به چه معناست؟ رنگ های زینک ریچ مقدار زیادی گرد روی یا پودر روی در ترکیب با مواد چسبنده ارگانیک یا غیر ارگانیک دارند. این رنگ های زینک ریچ به عنوان روکش رویه در استیل یا سطوح فلزی دیگر که در شرایط آب و هوایی سخت قرار دارند…

زینک ریچ

روکش زینک ریچ

روکش زینک ریچ به چه معناست؟ روکش زینک ریچ حاوی درصد بالایی از گرد روی است که در تماس مستقیم با استیل با قربانی کردن خود عمل می کند. روکش زینک ریچ برای جلوگیری از خوردگی سطوح استیل و افزایش طول عمر آن ها به کار می رود. روکش های زینک ریچ از فلزات حفاظت…