زینک ریچ

روکش زینک ریچ

روکش زینک ریچ به چه معناست؟ روکش زینک ریچ حاوی درصد بالایی از گرد روی است که در تماس مستقیم با استیل با قربانی کردن خود عمل می کند. روکش زینک ریچ برای جلوگیری از خوردگی سطوح استیل و افزایش طول عمر آن ها به کار می رود. روکش های زینک ریچ از فلزات حفاظت…