رسانه - Cutting in on a wall

قلموها انواع مختلف دارند که هر یک کاربرد خاصی دارد، ابتدا کاربردهایشان را بدانید سپس قلموی مناسب کارتان را انتخاب کنید.

رنگ آمیزی با قلم مو را از گوشه‌ها آغاز کنید. ابتدا گوشه دیوار یا نقاط نزدیک به چارچوب‌ها را رنگ بزنید.