درزهای بین کاشی‌ها را با یک مسواک به خوبی تمیز کنید.