مشکلات کفپوش اپوکسی

دقت، سرعت عمل و زیرسازی مناسب از جمله مواردی هستند که مانع بروز مشکلات کفپوش اپوکسی می‌شوند.