کفپوش اپوکسی در رنگبندی متنوعی اجرا می‌شود و یکی از مهم‌ترین کاربردهای آن بعنوان کفپوش پارکینگ است.