واش پرایمر

واش پرایمر
کد محصول 4211

این پوشش آستری دو جزئی بر اساس رزین پلی وینیل بوتیرال و سخت کننده اسیدی طراحی گردیده است. این محصول جهت افزایش چسبندگی بر روی سطوح فلزی غیر آهنی مثل آلومینیوم، مس و سطوح گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد تا بتوان لایه های بعدی را اعمال نمود و فاقد توانایی لازم جهت محافظت سطح فلز می باشد. این لایه به عنوان پرایمر جهت سیستم های رنگ اپوکسی و پلی یورتان پیشنهاد نمی شود.

رنگ پلی اورتان

 • تعداد اجزا : دو جزئی
  براقيت : مات
  دانسيته gr/cm3 : 08/0 ± 86/0
  فام : بدون محدوديت در فام
  مکانيزم خشک شدن : تبخير حلال
  درصد جامد وزنی : 2 ± 22
  درصد جامد حجمی : 3 ± 16
  ضخامت پيشنهادی فيلم خشک : 1 ميکرون
  پوشش تئوری m2/Lit : 16
 • خشک شدن کامل : 8 ساعت
 • خشک شدن عمقی : کمتر از 15 ساعت
 • خشک شدن سطحی : کمتر از 5 دقيقه
  دمای سطح : 23-20 درجه سانتيگراد
  حداقل زمان جهت اجرای لايه بعدی : 8 ساعت
  حداکثر زمان جهت اجرای لايه بعدی : 3 روز
  نوع تينر : 420-T
  دوره انبار داری : 12 ماه
  نسبت اختلاط وزنی : 1/2
  زمان ژل شدن : 8 ساعت در دمای 25 درجه سانتيگراد
  نقطه اشتعال : 30  درجه سانتيگراد

آماده سازی سطح :

به منظور افزايش چسبندگی کليه سطوح فلزی بايد توسط سنباده، زبری مناسب ايجاد گردد.

واش پرایمر

شرايط محيط رنگ آميزی :

بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين رنگ آميزی بين 40-10 درجه سانتيگراد می باشد برای حصول کيفيت مناسب، توصيه می گردد رنگ آميزی حتی الامکان در محيط های سرپوشيده انجام شود. دمای محيط هنگام رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب روی سطح جلوگيری شود.

روش اعمال رنگ :
رنگ را بوسيله همزن با دور مناسب ميکس و يکنواخت گردد (رعايت فاصله زمانی مناسب بين لايه ها الزامی است)
با توجه به نوع دستگاه پاشش (در صورتی که روش اعمال پاشش باشد) با اضافه کردن تدريجی تينر مخلوط رنگ را به ويسکوزيته مناسب رسانيد.

تجهيزات رنگ آميزی :
–    اسپری بدون هوا (Air Less) با قطر نازل inch 015/0-013/0
–    اسپری هوا (conventional) با قطر نازل mm 2-5/1  و فشار 5-3 اتمسفر
–    قلم مو و غلطک

نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم ذرات اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.