رنگ های کوره ای

دسته رنگ های کوره ای شامل انواع ذیل است:

رنگ های کوره ای آکريليک   

اين رنگ بر اساس رزين تورموست آکريليک فرموله شده است و در دمای کوره ساخته می‌شود.

از ساير ويژگی های آن می توان به مقاومت عالی در برابر زرد شدگی، مقاومت رطوبتی و پايداری

حرارتی بالا، مقاومت عالی در مقابل انواع شوينده ها، ثبات رنگ خوب و چسبندگی عالی روی سطوح گالوانيزه و آلومينيوم نام برد.

کاربرد عمده اين رنگ به عنوان جايگزين رنگهای آلکيد ملامين در صنايع لوازم خانگی و خودرو و… می‌باشد.

آماده سازی سطح 

سطح زيرکار بايد از کليه آلودگی ها عاری گردد و روشهای آماده سازی مختلف اعم از فيزيکی و شيميايی متناسب با

سيستم رنگ آميزی عمر سرويس دهی مورد نظر، شرايط جوی و جنبی سطح اعمال شود. برای سطوح فولادی

استفاده از روشهای مکانيکی مانند سندبلاست تا درجه 2.5 SA توصيه می گردد. رنگ آميزی بايستی بلافاصله

پس از آماده شدن سطح و زدودن گرد و غبار ناشی از سندبلاست انجام گردد.

شرايط محيط رنگ آميزی 

 • درجه حرارت محيط و سطح کار حين رنگ آميزی میبایست بين 40-10 درجه سانتيگراد باشد.
 • به منظور جلوگيری از تشکيل قطرات آب روی سطح، درجه حرارت محيط حين رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد.
 • برای حصول کيفيت مناسب توصيه می گردد رنگ آميزی حتی الامکان در محيط های سرپوشيده انجام شود.

روش اعمال رنگ 

رنگ بوسيله همزن با دور مناسب، ميکس و يکنواخت گردد (رعايت فاصله زمانی مناسب بين لايه ها الزامی است)

با توجه به نوع دستگاه پاشش (در صورتی که روش اعمال پاشش باشد) با اضافه کردن تدريجی تينر، مخلوط رنگ را به ويسکوزيته مناسب رسانيد.

درصد تينر مصرفی جهت رقيق سازی در دمای 25 درجه سانتيگراد:

قلم مو و غلطک               % 5-0

اسپری هوا                        % 20-10

اسپری بدون هوا                % 10-0

تجهيزات رنگ آميزی

 • اسپری بدون هوا (Air Less) با نسبت 1/28 و يا 1/45 با قطر نازل 013-0.015 inch
 • اسپری هوا (conventional) با قطر نازل mm 5-2 و فشار 5-3 اتمسفر
 • قلم مو و غلطک

نکات ايمنی

 • توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
 • اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.

رنگ های کوره ای آلکيدی ملامين                                          

اين رنگ بر پايه رزين آلکيد کوتاه روغن (Short Oil) و ملامين فرمالدهيد طراحی شده است. اين رنگ بمنظور خشک شدن کامل بايد در کوره پخت شود. از ويژگيهای اين پوشش می توان چسبندگی زياد و ماندگاری براقيت و مقاومت در برابر شرايط جوی و همچنين مقاومت خوب نسبت به ضربه پذيری را نام برد.

اين پوشش ماندگاری و مقاومت کمی در محيط های خيلی مرطوب و در معرض مواد شيميايی اسيدی و بازی دارد.

آماده سازی سطح

سطح زيرکار بايد از کليه آلودگی ها عاری گردد و روشهای آماده سازی مختلف اعم از فيزيکی و شيميايی متناسب با سيستم رنگ آميزی عمر سرويس دهی مورد نظر، شرايط جوی و جنبی سطح اعمال شود. برای سطوح فولادی، استفاده از روشهای مکانيکی مانند سندبلاست تا درجه 2.5 SA توصيه می گردد. رنگ آميزی بايستی بلافاصله پس از آماده شدن سطح و زدودن گرد و غبار ناشی از سندبلاست انجام گردد.

شرايط محيط رنگ آميزی

 • درجه حرارت مناسب محيط و سطح کار حين رنگ آميزی بين 40-10 درجه سانتيگراد می باشد.
  درجه حرارت محيط در حين رنگ آميزی به منظور جلوگيری از تشکيل قطرات آب روی سطح بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد.
  برای حصول کيفيت مناسب توصيه می گردد رنگ آميزی حتی الامکان در محيط های سرپوشيده انجام شود.

روش اعمال رنگ

رنگ را بوسيله همزن با دور مناسب ميکس و يکنواخت کنید(رعايت فاصله زمانی مناسب بين لايه ها الزامی است).
با توجه به نوع دستگاه پاشش (در صورتی که روش اعمال پاشش باشد) با اضافه کردن تدريجی تينر مخلوط رنگ را به ويسکوزيته مناسب رسانيد.

درصد تينر مصرفی جهت رقيق سازی در دمای 25 درجه سانتيگراد:
قلم مو و غلطک % 5-0
اسپری هوا % 20-10
اسپری بدون هوا % 10-0

تجهيزات رنگ آميزی

– اسپری بدون هوا (Air Less) با نسبت 1/28 و يا 1/45 با قطر نازل 0.013-0.015 inch
– اسپری هوا (conventional) با قطر نازل mm 1.5-2 و فشار 5-3 اتمسفر
– قلم مو و غلطک

نکات ايمنی

– توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
– اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.

محصولات دیگر

رنگ اپوکسی

*.رنگ اپوکسی

رنگ پلی یورتان

*.رنگ پلی یورتان

*.رنگ آلکیدی